דילוג לתוכן

דוח לתושב 2018

איכות הסביבה

אכפת לנו מהאוויר שאנחנו נושמים, מהירוק שאנחנו רואים ומאיכות חיים שהיא שם נרדף לרמת השרון. לצד פעילות קהילתית וחינוך סביבתי, הפעילות והאכיפה התמקדו בכל התחומים וצמצמו מפגעי רעש, ריח וקרינה בכל רחבי העיר

סימנייה