דילוג לתוכן

דוח לתושב 2018

חינוך

ההשקעה בחינוך היא טיפוח הנכס החשוב ביותר - הילדים שלנו. הרחבנו את המחשוב בבתי הספר לצד שילוב פדגוגיה חדשנית, ובמקביל טיפחנו את המעורבות בקהילה, כחלק ממערך כולל להכשרת אזרחי העתיד שלנו

סימנייה