דילוג לתוכן

דוח לתושב 2018

חזרה

חינוך

ההשקעה בחינוך היא טיפוח הנכס החשוב ביותר - הילדים שלנו. הרחבנו את המחשוב בבתי הספר לצד שילוב פדגוגיה חדשנית, ובמקביל טיפחנו את המעורבות בקהילה, כחלק ממערך כולל להכשרת אזרחי העתיד שלנו

מה השגנו השנה?

 • קידום זרמי חינוך ייחודיים
 • הוספת טכנולוגיות ומחשוב בבתי הספר
 • מתחמי חדשנות ולמידה משמעותית בכל בתי הספר
 • האצת פיתוח כלל גני הילדים ומעונות היום
 • חיזוק שעות העשרה במערכת החינוך ובחינוך הלא פורמלי

חינוך מיוחד

הרחבנו את המענה לתלמידים ותלמידות בעלי צרכים מיוחדים:

 • פתיחת שני גנים חדשים ומועדונית ייעודית לחינוך מיוחד
 • יישום מדיניות כיתות קטנות בכל שכבות הגיל א'-י"א
 • העשרה ספורטיבית וחברתית בכיתות הקטנות מעבר לתכנית הלימודים
 • קייטנת קיץ בשיתוף אגף החינוך, אגף הרווחה וארגון "הלביאות"

תכניות חינוכיות

גדלים יחד – תכניות לגיל קדם יסודי ולגיל הרך:

 • קידום גנים ירוקים - הסמכה לגן ירוק
 • רימונים - בשיתוף ביה"ס "רמה" למחוננים ולמצטיינים
 • מילו"א - לקריאה ואוריינות לתלמידי טרום חובה
 • "גוגלה" - מתן כלים ממוחשבים ולמידה בסביבה אינטראקטיבית
 • "זה״ב בגן" – פעילות מתנדבים בגיל הזהב
 • קיימות ובריאות - חינוך לאורח חיים בריא
 • זהירות בדרכים - לעידוד התנהגות נכונה ברחבי העיר
 • דיבייט - תכנית תקשורת בינאישית בגני הילדים

צומחים עם גילאי בתי ספר יסודיים:
חינוך צופה פני עתיד מעניק לתלמידים ידע, ערכים ומיומנויות רחבות ובינתחומיות 

 • ניווט עירוני - "סיור ברמה" והכרת העיר
 • פרלמנט הילדים - הצמחת מנהיגות צעירה 
 • תכנית להנחלת הזמר העברי – אבני דרך ביצירה הישראלית
 • זהירות בדרכים - הדרכה במגרש הבטיחות העירוני
 • עידוד קריאה - בשיתוף עם הספרייה העירונית
 • הטמעת וקידום תכנית "חוסן" - בשיתוף משרד החינוך
 • חוגי שחמט עירוני, רובוטיקה, חשיבה מתמטית ושחייה 
 • קשר רב- דורי - סבים וסבתות נפגשים עם נכדיהם ללמידה משותפת

מתבגרים עם בתי הספר העל-יסודיים:
מסלולי העשרה בחטיבות הביניים

 • תגבור שעות למקצועות ליבה
 • הטמעת וקידום תכנית "חוסן" - בשיתוף עם משרד החינוך
 • "מסע ישראלי" - השתתפות תלמידי כיתות י"א במסע ערכי להעצמת תחושת השייכות לארץ
 • רובוטיקה – השתתפות תלמידי העיר בפרויקט ארצי לבניית רובוטים
 • "אפשר אחרת" - מפגשים בין תלמידים יהודים וערבים
 • אליפות סייבר - למגמות התוכנה בשיתוף עם יחידות טכנולוגיות בצה"ל 

 

סימנייה